Menu

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

ViB verenigingsadvies - en ondersteuning bestaat met name uit het ondersteunen en adviseren van sportverenigingen, het begeleiden van processen bij/voor sportverenigingen, het stimuleren van innovatie en vernieuwing, het onderhouden van contacten en het verbinden van partijen.

De verenigingsadviseur ondersteunt sportverenigingen vraaggericht bij uiteenlopende vraagstukken en onderwerpen waar verenigingen tegenaan lopen. De organisatorische en financiele basis op orde, behouden en creëren van vraaggericht sport- beweegaanbod, inspelend op de veranderende wensen van de inwoners van Vlaardingen en het stimuleren van sport- en beweegaanbieders in hun ambitie om te komen tot een grotere maatschappelijke rol zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Suzanne van Reij is onze verenigingsadviseur, bereikbaar via suzanne@stichtingvib.nl of 06-23104978.