Menu

Pauzesport en voor-/ naschoolse activiteiten

Pauzesport en voor-/ naschoolse activiteiten

Bewegen op- en rondom de school vindt ook plaats voor- en na schooltijd. Ook wordt de pauze als mooi moment beschouwd om kinderen actief en georganiseerd aan het bewegen te zetten. ViB geeft hier invulling aan. 


Naast de gymles is de pauze het moment voor leerlingen om gericht met bewegen aan de slag te gaan. Georganiseerd pauze houden is voor leerlingen het moment om fysiek te leren en tegelijkertijd te ontspannen en het hoofd leeg te maken en op te laden voor de leervakken.  

ViB organiseert (en begeleidt) de pauzesport graag. Samen met school bekijken we waar de kansen en mogelijkheden liggen om pauze ook als leermoment in te zetten. Een mooie bijvangst is dat leerlingen tijdens een georganiseerde en begeleide pauze zich minder vervelen. Hierdoor ontstaat er minder ruzie en irritaties. Dit hoeft vervolgens niet opgelost te worden in de klas. Hierdoor kan de lestijd worden ingezet waar deze voor is.  

Ook is verrijking van het beweegaanbod door aanbieden van voor- en naschoolse activiteiten mogelijk. Dit is vaak een extra stimulans om het buitenspelen te bevorderen. ViB organiseert en begeleidt deze activiteiten. Dit doen we vaak door onze buitenspeelinspiratie aan te bieden, maar het oefenen voor schoolsporttoernooien behoort ook tot de mogelijkheden.   

Wilt u meer weten of sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact met op met Dewi, Buurtsportcoach Onderwijs, via  Dewi@stichtingvib.nl.