Menu

Privacystatement

PRIVACYBELEID VLAARDINGEN IN BEWEGING (ViB)

Vlaardingen in Beweging hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers van deze website, aanmeldingen van activiteiten en gegevens van partners.

1. Gebruik gegevens


De verzamelde gegevens (Bijvoorbeeld aanmeldingen voor activiteiten of bij een ViB-partnership) kunnen gebruikt worden om bezoekers van deze website, aanmelders van activiteiten en partners te benaderen voor:

het informeren over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van sport- & bewegen binnen Vlaardingen;
het informeren over nieuwe activiteiten en diensten van ViB;
marktonderzoek ten behoeve van sociale- maatschappelijke doeleinden;
het informeren over activiteiten of evenementen van ViB of derden gerelateerd aan het onderwerp waarvoor de gegevens verstrekt/verzameld zijn;
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en opslaan

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. 

Vlaardingen in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ViB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, social media, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie. Het is niet mogelijk om hiervoor een vergoeding te claimen.

E-mailadressen kunnen bewaard worden voor het achteraf sturen van een enquête omtrent deelgenomen activiteiten of andere (wijk)onderzoeken gerelateerd aan de werkzaamheden van de organisatie.

Als u ondanks onze maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingvib.nl.

 

2. Gegevens wijzigen


In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uw voorkeuren kunt aanpassen en/of uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit ViB. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. U kunt hiervoor contact met ons op nemen.

 

3. Contact

Vlaardingen in Beweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid?

U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Marvin Visser via:

Vlaardingen in Beweging

Postbus 80

3130 AB Vlaardingen

Tel. 010-3132778

info@stichtingvib.nl
 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlaardingen in Beweging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Wijk
  • Organisatie
  • IP adres
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vlaardingen in Beweging verwerkt indien van toepassing de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

5. Gezondheid

gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming te hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingvib.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vlaardingen in Beweging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en op de hoogte houden van onze activiteiten
Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om u te consulteren over onze dienstverlening of producten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vlaardingen in Beweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het versturen van het formulier op onze website voor de inschrijving op één van onze nieuwsbrieven, wordt het e-mailadres opgeslagen in de beveiligde database van MailChimp, onder het account van Vlaardingen in Beweging, met als doel om u als lid van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van informatie en activiteiten van Vlaardingen in Beweging. Het is altijd mogelijk om u voor de nieuwsbrief af te melden, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken. Vlaardingen in Beweging heeft een bewerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Raadpleeg ook het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wilt weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  persoonsgegevens; wanneer u heeft aangegeven ingeschreven te willen worden voor één van onze nieuwsbrieven, bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door zich uit te schrijven. Persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor deelname aan een project, evenement of activiteit (inclusief nazorg) worden na afronding hiervan direct verwijderd.

 

6. Bij welke projecten verzamelen, verwerken en bewaren wij uw gegevens

Vlaardingen in beweging verzamelt, verwerkt en bewaart gegevens bij de volgende projecten, evenementen en activiteiten:

Nieuwsbrieven (algemeen, 55 plussers, jeugdsport, sportaanbod voor de allerjongsten)
Uitvoering Bewegingsonderwijs
ViB Beweegrapport
MQ-scan
Ukkies in Beweging
Schoolsport en -clinics
Pauzesport
Voor- en naschoolse activiteiten
ViB on Demand
Vakantieactiviteiten
Aangepast sporten
Life Goals
Vlaardings Ommetje 
Citytrainers
Fit Vlaardingen Magazine
Verenigingsadvies
55+ sportinstuif
VLD E-sports 
Vlaardings Sportfeest
Vlaardingse Sportmaand
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) - Vlaardingen
Netwerkbijeenkomsten
Kennismakingstraject Laagdrempelig sporten en bewegen
Sport- en speluitleen
Sportcafe's 
Met Zorg in Beweging 
Samen Buiten Bewegen in de Rivierzone
Sportdagen en Koningsspelen 
Gezonde Taal
Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI), waaronder Cool2BFit, Cool en de Beweegkuur
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlaardingen in Beweging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vlaardingen in Beweging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de website van Vlaardingen in Beweging. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Vlaardingen in Beweging kunnen worden aangeboden om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

7. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vlaardingen in Beweging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vlaardingen in Beweging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Vlaardingen in Beweging maakt gebruik van Google Analytics, Facebook Pixel en Inspectlet om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vlaardingen in Beweging heeft hier geen invloed op. Vlaardingen in Beweging heeft Google geen toestemming gegeven om de via  Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vlaardingen in Beweging. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingvib.nl.

Vlaardingen in Beweging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Wijzigen van dit privacybeleid

Het kan zijn dat Vlaardingen in Beweging in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Vlaardingen in Beweging gebruikers hierover op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende Vlaardingen in Beweging website geraadpleegd worden. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 augustus 2021.