Menu

Over ons

Scroll verder

Nelson Mandela

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

Missie

Alle bewoners in Vlaardingen moeten kunnen bewegen of sporten. Vlaardingen in Beweging gelooft in de Kracht van Sport, want sporten en bewegen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier!

Visie

Vlaardingen in Beweging is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. Zo moeten alle Vlaardingers kunnen sporten of bewegen!

Kernwaarden

Deskundig

Als kennis- & expertisecentrum op het snijvlak van beleid en uitvoering speelt Vlaardingen in Beweging vraaggericht in op beweegbehoeften. ViB initieert en jaagt (vernieuwend) beweegaanbod aan.

Verbindend

Vlaardingen in Beweging is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders om zo een bijdrage te leveren aan de opgave van de stad en werkt hierbij samen met haar stakeholders.

Energiek

Vlaardingen in Beweging is een energieke organisatie. Dit uit zich in het enthousiasme van de medewerkers, de dynamische opstelling en een daadkrachtige aanpak en werkwijze.

Wij zijn ViB
Ben in Beweging
Beweegmascotte 010-3132778 info@stichtingvib.nl
Marvin Visser
Directeur 010-3132778 m.visser@stichtingvib.nl
Suzanne van Reij
Verenigingsadviseur 06-23104978 suzanne@stichtingvib.nl
Jessie van der Have
Miss Communicatie 010-3132778 jessie@stichtingvib.nl
Pim van Kan
Buurtsportcoach Onderwijs 06-133 88 433 pim@stichtingvib.nl
Lucia van der Laarse
Buurtsportcoach Zorg 06-553 01 064 lucia@stichtingvib.nl
Annemarie Meijers-Mudde
Buurtsportcoach Gezondheid 06-127 72 044 annemarie@stichtingvib.nl
Diego Remondo Gomez
Buurtsportcoach Welzijn 06-553 77 884 diego@stichtingvib.nl
Sandro Meneghini
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 06-208 14 762 sandro@stichtingvib.nl
Dewi van Hulst
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010-3132778 dewi@stichtingvib.nl
Lisa Grudelbach
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010-3132778 lisa@stichtingvib.nl
Sven Kamsteeg
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010-3132778 sven@stichtingvib.nl
Neville Tegelaar
Vakdocent bewegingsonderwijs 010-3132778 neville@stichtingvib.nl
Lena Knook
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010-3132778 lena@stichtingvib.nl
Jowie Robbemond
Beweegambassadeur 010-3132778 info@stichtingvib.nl
Gerlize van Pienbroek
Beweegambassadeur 010-3132778 info@stichtingvib.nl
Team

Gebiedsgericht

De buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging zijn werkzaam in alle wijken van Vlaardingen. Hieronder kunt u zien wie het eerste aanspreekpunt is voor welke wijk. Door op de naam van de buurtsportcoach te klikken, komt u bij zijn of haar profiel. Hier vindt u meer informatie en contactgegevens van de juiste buurtsportcoach.

Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Centrum Stadshart
Vettenoordsepolder
Oostwijk
Pim van Kan
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Holy Holy-Noord
Holy-Zuid
René Verbrugge
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Rivierzone Rivierzone Pim van Kan
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
West Westwijk
Indische buurt
Broekpolder
Diego Remondo Gomez
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Ambacht Babberspolder
Oranjebuurt
Oud-Ambacht
’T Nieuwe Lant
Lucia van der Laarse

Ons bestuur

Vlaardingen in Beweging wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur welke geen beloning ontvangt voor hun diensten. Daarnaast heeft Vlaardingen in Beweging een directeur, die een fulltime aanstelling heeft conform cao sport. Ook alle medewerkers hebben een aanstelling conform cao sport.

Functie Naam
Voorzitter Tom Roovers
Functie Naam
Penningmeester Kees Clement
Functie Naam
Secretaris Guus de Ruiter
Functie Naam
Algemeen lid Aad Verwater
Karin Hersbach