Menu

Over ons

Scroll verder

Nelson Mandela

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking down racial barriers.”

Visie

Alle bewoners in Vlaardingen moeten kunnen bewegen of sporten. Vlaardingen in Beweging gelooft in de Kracht van Sport, want sporten en bewegen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier!

Missie

Vlaardingen in Beweging is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. Zo moeten alle Vlaardingers kunnen sporten of bewegen!

Kernwaarden

Deskundig

Als kennis- & expertisecentrum op het snijvlak van beleid en uitvoering speelt Vlaardingen in Beweging vraaggericht in op beweegbehoeften. ViB initieert en jaagt (vernieuwend) beweegaanbod aan.

Verbindend

Vlaardingen in Beweging is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders om zo een bijdrage te leveren aan de opgave van de stad en werkt hierbij samen met haar stakeholders.

Energiek

Vlaardingen in Beweging is een energieke organisatie. Dit uit zich in het enthousiasme van de medewerkers, de dynamische opstelling en een daadkrachtige aanpak en werkwijze.

Wij zijn ViB
Ben in Beweging
Beweegmascotte 010 - 31 327 78 info@stichtingvib.nl
Martijn Blok
Directeur 010 - 31 327 78 martijn@stichtingvib.nl
Robert van Gestel
Manager bedrijfsvoering 010 - 31 327 78 robert@stichtingvib.nl
Suzanne van Reij
Verenigingsadviseur en Teamleider 010 - 31 327 78 / 06 - 231 04 978 suzanne@stichtingvib.nl
Dewi van Hulst
Projectleider Bewegen & Onderwijs en Teamleider 010 - 31 327 78 / 06 - 17 90 95 73 dewi@stichtingvib.nl
Germaine Vollmer
Office Manager 010 - 31 327 78 germaine@stichtingvib.nl
Jessie van der Have
Miss Communicatie 010 - 31 327 78 jessie@stichtingvib.nl
Diego Remondo Gomez
Projectleider Bewegen & Welzijn 010 - 31 327 78 / 06 - 43 64 66 90 diego@stichtingvib.nl
Eveline Pleijte
Projectleider Bewegen & Gezondheid 010 - 31 327 78 / 06 - 130 14 887 eveline@stichtingvib.nl
Lucia van der Laarse
Projectleider Bewegen & Zorg 010 - 31 327 78 / 06 - 55 30 10 64 lucia@stichtingvib.nl
Farhad Heydarzadeh
Buurtsportcoach 010 - 31 327 78 farhad@stichtingvib.nl
Vera van den Haak
Buurtsportcoach 010 - 31 327 78 vera@stichtingvib.nl
Bodanique Duiker
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 bodanique@stichtingvib.nl
Gerlize van Pienbroek
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 info@stichtingvib.nl
Jowie Robbemond
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 jowie@stichtingvib.nl
Masoud Karimi
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 masoud@stichtingvib.nl
Neville Tegelaar
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 neville@stichtingvib.nl
Sam Kocken
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 sam@stichtingvib.nl
Sven Kamsteeg
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 sven@stichtingvib.nl
Twan van Lier
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 twan@stichtingvib.nl
Youri Buskens
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 010 - 31 327 78 youri@stichtingvib.nl

Domeingericht

De buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging zijn werkzaam in verschillende domeinen in Vlaardingen. Hieronder kunt u zien wie het eerste aanspreekpunt is voor welk domein. Door op de naam van de buurtsportcoach te klikken, komt u bij zijn of haar profiel. Hier vindt u meer informatie en contactgegevens van de juiste buurtsportcoach.

Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Bewegingsonderwijs Teamleider bewegingsonderwijs, Projectleider onderwijs, Bewegingsonderwijs (NSA, Pauzesport, BSO activiteiten) Dewi van Hulst
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Welzijn Projectleider Life Goals, Projectleider Volwassenenfonds, Projectleider Westwijk, Kartrekker sport- en preventieakkoord Diego Remondo Gomez
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Zorg Projectleider laagdrempelig sporten en bewegen, Projectleider Met Zorg in Beweging, Intermediair volwassenenfonds, Kartrekker sport- preventieakkoord Lucia van der Laarse
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Sport- en beweegaanbieders Verenigingsadviseur, Projectleider Jeugdsport Mieke Hertog
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Sport- en beweegaanbieders Verenigingsadviseur, Teamleider Buurtsportcoaches, Projectleider Jeugdsport Suzanne van Hulst
Gebied Deelgebieden Contactpersoon
Gezondheid Projectleider Gezondheid Eveline Pleijte

Ons bestuur

Vlaardingen in Beweging wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur welke geen beloning ontvangt voor hun diensten. Daarnaast heeft Vlaardingen in Beweging een directeur, die een fulltime aanstelling heeft conform cao sport. Ook alle medewerkers hebben een aanstelling conform cao sport.

Functie Naam
Secretaris Aad Verwater
Functie Naam
Penningmeester Kees Clement
Functie Naam
Voorzitter Tom Roovers