Menu

Sportcoördinator op school

Sportcoördinator op school

Met de expertise van sport en bewegen is de medewerker van ViB (gymdocent) de aangewezen persoon om op school het belang van sport uit te dragen. D.m.v. inspireren, initiëren en informeren over de mogelijkheden tot  bewegen probeert de expert het bewegen op en in school naar een hoger plan te trekken. Aanvullend organiseert en coördineert hij activiteiten. 


Taken van de sportcoördinator
Indien u geïnteresseerd bent in de rol van sportcoördinator, gaan we graag in gesprek om te bekijken waar de wensen, behoeften liggen. Wij zullen een kleine scan maken om te bekijken wat er nu al gebeurt op het gebied van sport en bewegen. Daarna zullen we een advies geven waar wij de kansen zien. Afhankelijk hiervan voert de sportcoördinator daarna de volgende rollen uit: 

  • Inspireren - De sportcoördinator inspireert omtrent sport & bewegen door te bekijken waar de kansen liggen en hier voorbeelden van programma’s op los te laten.
  • Initiëren - De sportcoördinator initieert programma’s om het sport & bewegen op school naar een hoger plan te tillen.
  • Informeren - De sportcoördinator informeert groepsdocent over de mogelijkheden tot sport & bewegen in en rond de school (bijv. jeugdsport) (link) en informeert leerlingen hierover. 
  • Coördineren - De sportcoördinator coördineert projecten of programma’s om het sport & bewegen op en rond de school naar een hoger plan te tillen.
  • Organiseren - De sportcoördinator organiseert sport- en beweegactiviteiten op en rond de school. 
Toegevoegde waarde
Veel scholen hebben het sport coördinatorschap bij een enthousiaste groepsdocent neergelegd. Wanneer deze rol bij een expert ligt wordt deze vaak effectiever uitgevoerd en houdt de toch al drukke groepsdocent meer tijd over voor zijn kerntaak: lesgeven. De ViB medewerker kan hierdoor van grote toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. 

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de rol van sportcoördinator of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw school? Neem dan contact op met Dewi, Buurtsportcoach Onderwijs, via Dewi@stichtingvib.nl.