Menu

Onderzoek aangepast sport- en beweegaanbod Vlaardingen

Onderzoek aangepast sport- en beweegaanbod Vlaardingen

25-01-2022

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking minder sporten en bewegen dan gemiddeld. Welke aanvulling is nog nodig op het huidige aangepast sport- en beweegaanbod in Vlaardingen? Welke wensen hebben mensen met een uitdaging of beperking met betrekking tot sport en bewegen? Denk aan mensen met: gedragsproblematiek, autisme, een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Klik hier alvast voor de vragenlijst

Vragenlijst
Hoe kunnen we vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen? Om hier inzicht in te krijgen voert de buurtsportcoach Zorg van ViB in samenwerking met de beweegcoach van VTV in het eerste kwartaal van 2022 een onderzoek uit. Er zal een korte vragenlijst worden afgenomen onder mensen met een uitdaging of beperking en bestaande cijfers zullen worden geanalyseerd. 

Op deze manier willen we vraaggericht werken aan bijvoorbeeld het opzetten van nieuw aanbod en/of het verbeteren of uitbreiden van bestaand aanbod. De buurtsportcoach van ViB en de beweegcoach van VTV hebben hierbij een verbindende en adviserende rol. Zij onderhouden onder andere contact met sport- en beweegaanbieders en met de doelgroep.

Onder andere de volgende partijen zullen een mail ontvangen met de vraag om de vragenlijst onder de doelgroep te verspreiden: het speciaal onderwijs regio Vlaardingen, woon-, werk-  en dagbestedings-voorzieningen voor mensen met een beperking, Stroomopwaarts, ROGPlus, Rijndam Revalidatiecentrum, CJG, wijkteams Vlaardingen,  Marnix revalidatie, Minters en Uniek Sporten (regio Vlaardingen).  

Heb je een chronische ziekte of mentale uitdaging? Of heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking? Woon je in Vlaardingen? En wil je graag sporten of bewegen? Klik dan hier om jouw mening over het aangepaste sport- en beweegaanbod in Vlaardingen te geven. Invullen kan t/m dinsdag 15 maart 2022.

Analyse cijfers
Naast het ophalen van de behoefte onder de doelgroep zullen de volgende cijfers worden geanalyseerd: hulpvragen en doorverwijzingen van de beweegcoach van VTV, cijfers uit de sportzoeker Uniek Sporten Vlaardingen, het onderzoek naar de sportbeoefening in het speciaal onderwijs in Vlaardingen (2019) en de resultaten uit het vitaliteits- en behoefte onderzoek Vlaardingen (2021).  

Aan de hand van dit onderzoek kan bepaald worden waar de focus de komende periode op zal moeten liggen als het gaat om aangepast sporten in Vlaardingen.

Bekijk ander nieuws

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Deze week krijgen alle kinderen die les krijgen van #TeamViB een VLD 750 gymles aangeboden. Tijdens de gymles van groep 7/8 van het Johannes Calvijn was wethouder sport Arnoud Proos aanwezig. Als begi...

25-05-2023 Lees verder
Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

De kracht van water maakt dat mensen zich vrijer en makkelijker kunnen bewegen; het vermindert pijn, werkt therapeutisch en verbetert de conditie. Zwemmen moet leuk zijn en vertrouwd voelen! Dat is ie...

17-05-2023 Lees verder
Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Vlaardings Sportakkoord Op 2 november 2019 ondertekenden 20 Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. U was wellicht zelf één van de ondertekenaars. ...

17-05-2023 Lees verder
Meivakantie

Meivakantie

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de meivakantie! Minters, CJV en ViB hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de mei...

12-04-2023 Lees verder
Volwassenenfonds

Volwassenenfonds

Geen geld om te kunnen sporten en bewegen bij een aanbieder in Vlaardingen? Het Volwassenenfonds helpt nu iedereen in Vlaardingen van 0 t/m 100+ jaar! In Vlaardingen waren er al regelingen voor kinde...

15-02-2023 Lees verder