Menu

Onderzoek aangepast sport- en beweegaanbod Vlaardingen

Onderzoek aangepast sport- en beweegaanbod Vlaardingen

25-01-2022

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking minder sporten en bewegen dan gemiddeld. Welke aanvulling is nog nodig op het huidige aangepast sport- en beweegaanbod in Vlaardingen? Welke wensen hebben mensen met een uitdaging of beperking met betrekking tot sport en bewegen? Denk aan mensen met: gedragsproblematiek, autisme, een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Klik hier alvast voor de vragenlijst

Vragenlijst
Hoe kunnen we vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen? Om hier inzicht in te krijgen voert de buurtsportcoach Zorg van ViB in samenwerking met de beweegcoach van VTV in het eerste kwartaal van 2022 een onderzoek uit. Er zal een korte vragenlijst worden afgenomen onder mensen met een uitdaging of beperking en bestaande cijfers zullen worden geanalyseerd. 

Op deze manier willen we vraaggericht werken aan bijvoorbeeld het opzetten van nieuw aanbod en/of het verbeteren of uitbreiden van bestaand aanbod. De buurtsportcoach van ViB en de beweegcoach van VTV hebben hierbij een verbindende en adviserende rol. Zij onderhouden onder andere contact met sport- en beweegaanbieders en met de doelgroep.

Onder andere de volgende partijen zullen een mail ontvangen met de vraag om de vragenlijst onder de doelgroep te verspreiden: het speciaal onderwijs regio Vlaardingen, woon-, werk-  en dagbestedings-voorzieningen voor mensen met een beperking, Stroomopwaarts, ROGPlus, Rijndam Revalidatiecentrum, CJG, wijkteams Vlaardingen,  Marnix revalidatie, Minters en Uniek Sporten (regio Vlaardingen).  

Heb je een chronische ziekte of mentale uitdaging? Of heb je een lichamelijke of verstandelijke beperking? Woon je in Vlaardingen? En wil je graag sporten of bewegen? Klik dan hier om jouw mening over het aangepaste sport- en beweegaanbod in Vlaardingen te geven. Invullen kan t/m dinsdag 15 maart 2022.

Analyse cijfers
Naast het ophalen van de behoefte onder de doelgroep zullen de volgende cijfers worden geanalyseerd: hulpvragen en doorverwijzingen van de beweegcoach van VTV, cijfers uit de sportzoeker Uniek Sporten Vlaardingen, het onderzoek naar de sportbeoefening in het speciaal onderwijs in Vlaardingen (2019) en de resultaten uit het vitaliteits- en behoefte onderzoek Vlaardingen (2021).  

Aan de hand van dit onderzoek kan bepaald worden waar de focus de komende periode op zal moeten liggen als het gaat om aangepast sporten in Vlaardingen.

Bekijk ander nieuws

Kids SportCursus westwijk

Kids SportCursus westwijk

Speciaal voor kinderen van de scholen IKC PWA, IKC de Wereldwijzer, IKC De Schakel en de Johannes Calvijnschool is er vanaf 23 en 25 mei de gratis Kids SportCursus!Kinderen van deze basisscholen in de...

13-05-2022 Lees verder
GymExtra! Extra gymles voor kinderen in Vlaardinger-Ambacht

GymExtra! Extra gymles voor kinderen in Vlaardinger-Ambacht

Onder de noemer GymExtra! is er in maart een pilot gestart met extra gymlessen waar kinderen in een kleine groep zich met plezier kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen. Volgens de vakgroep bewe...

20-04-2022 Lees verder
Vlaardings Kingtoernooi in de meivakantie

Vlaardings Kingtoernooi in de meivakantie

Word jij de King van Vlaardingen? Daag jezelf uit! Op maandag 25 april, woensdag 4 mei en vrijdag 6 mei worden er op verschillende pleintjes in Vlaardingen king toernooien gespeeld (voor de groepen 3 ...

13-04-2022 Lees verder
4 inzichten over trainerschap

4 inzichten over trainerschap

Hoe creëer je voor je jeugdspelers een inspirerende, stimulerende en veilige sportomgeving? Hoe kun je als trainer of coach je vaardigheden die hieraan bijdragen aanscherpen en verbeteren? Traine...

12-04-2022 Lees verder
Kom in beweging!

Kom in beweging!

Wil je (meer) gaan bewegen maar weet je niet goed welke mogelijkheden er zijn of welke activiteit bij je past, dan kunnen de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging (ViB) je op weg helpen. Je le...

07-04-2022 Lees verder