Menu

Vlaardings Sportakkoord spelregels en aanvragen

Vlaardings Sportakkoord spelregels en aanvragen

17-05-2021

Door het kernteam Vlaardings Sportakkoord zijn er spelregels vastgesteld. Projecten waarvoor organisaties een bijdrage vanuit het Sportakkoord budget willen ontvangen moeten aan deze spelregels voldoen. Uiteraard moeten de projecten duurzaam bijdragen aan een of meer doelstellingen uit het Vlaardings Sportakkoord. Dit zijn: Vaardig in bewegen, Inclusief sporten en bewegen en Vitale sportaanbieders. Daarnaast is samenwerking met minimaal één andere organisatie een vereiste. 

Kernteam
Het kernteam Vlaardings sportakkoord beoordeelt ingediende aanvragen. Dit kernteam is samengesteld na een open oproep via diverse media. Herman Berkhout, Ben van der Velde en Paul Marseille maken op persoonlijke titel deel uit van het kernteam. Daarnaast zijn de gemeente Vlaardingen, Vlaardingen in Beweging en de adviseur lokale sport vertegenwoordigd in het kernteam. Het kernteam beoordeelt projectaanvragen en beslist over besteding van het sportakkoord budget. Verder bewaakt het kernteam ook het proces van het Vlaardings sportakkoord in het algemeen.

Deadline aanvragen
De deadlines van de volgende tranches liggen steeds op 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni. Vlaardingen in Beweging is kartrekker van het Vlaardings sportakkoord proces. De buurtsportcoaches van ViB kunnen met je meedenken over projecten en/of je voorzien voor tips en advies over de aanvraag. Voor het thema Vitale aanbieders is dat Suzanne van Reij, voor Vaardig in Bewegen Dewi van Hulst en voor Inclusief Sporten en Bewegen zijn dat Diego Remondo Gomez en Lucia van der  Laarse

Hoe je een BeweegIdee indient, kun je in het volgende filmpje zien:


Spelregels en aanvraagformulier
De spelregels waaraan aanvragen moeten voldoen om aanspraak te maken op het sportakkoord budget zijn hier te lezen. Het aanvraagformulier is hier te vinden.

Inspiratievideo
In deze inspiratievideo vind je voorbeelden van projecten/activiteiten die zijn gerealiseerd dankzij een bijdrage vanuit het Vlaardings Sportakoord. Onder het Vlaardings Sportakkoord vind je drie doelstellingen: 'Vlaardingers (met name jeugd) vaardiger in bewegen', Inclusief sporten en bewegen: ieder Vlaardinger moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, inkomen of beperking' en Vitale sport- en beweegaanbieders met een positief en veilig sportklimaat'.Vlaardings Sportakkoord
Het Vlaardings sportakkoord lees je in dit bestand. De bijlagen vind je hier

Bekijk ander nieuws

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Deze week krijgen alle kinderen die les krijgen van #TeamViB een VLD 750 gymles aangeboden. Tijdens de gymles van groep 7/8 van het Johannes Calvijn was wethouder sport Arnoud Proos aanwezig. Als begi...

25-05-2023 Lees verder
Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

De kracht van water maakt dat mensen zich vrijer en makkelijker kunnen bewegen; het vermindert pijn, werkt therapeutisch en verbetert de conditie. Zwemmen moet leuk zijn en vertrouwd voelen! Dat is ie...

17-05-2023 Lees verder
Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Vlaardings Sportakkoord Op 2 november 2019 ondertekenden 20 Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. U was wellicht zelf één van de ondertekenaars. ...

17-05-2023 Lees verder
Meivakantie

Meivakantie

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de meivakantie! Minters, CJV en ViB hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de mei...

12-04-2023 Lees verder
Volwassenenfonds

Volwassenenfonds

Geen geld om te kunnen sporten en bewegen bij een aanbieder in Vlaardingen? Het Volwassenenfonds helpt nu iedereen in Vlaardingen van 0 t/m 100+ jaar! In Vlaardingen waren er al regelingen voor kinde...

15-02-2023 Lees verder