Menu

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

04-04-2024

Heb jij als professional contact met kwetsbare ouderen (met een migratieachtergrond)? Klik dan hier om je aan te melden voor de intermediairsbijeenkomst op maandag 3 juni 2024 van 15.00 - 17.00 uur. We willen graag samenwerken met organisaties en instellingen die contact hebben met ouderen met een migratieachtergrond om deze groep te werven voor deelname aan Sociaal Vitaal. Ook willen we in de netwerkbijeenkomst onderzoeken hoe we bij de uitvoering van Sociaal Vitaal lokaal kunnen samenwerken met de netwerkpartners. We horen graag jouw ervaringen/ideeën zodat we die eventueel mee kunnen nemen in de aanpak in Vlaardingen. 

Het belooft een interactieve bijeenkomst te worden waarbij er wordt ingegaan op de positie van kwetsbare ouderen met een migratieachtergrond, denk hierbij aan gezondheid, sociaal-economische positie en eenzaamheid. Tijdens de bijeenkomst zal er ook meer informatie worden geven over het doel, de aanpak, de werkwijze, de resultaten (op basis van ervaringen in andere gemeenten) en de mogelijke samenwerking. 

Locatie: Voetbalvereniging CWO, Trimpad 12 Vlaardingen
Parkeren: Kethelweg 220, Vlaardingen 

Hieronder in het kort alvast wat meer informatie over het programma. 


Sociaal Vitaal in Kleur
Sociaal Vitaal in Kleur is een programma dat vooral gericht is om het bewegen en gezond gedrag van ouderen vanaf 55 jaar met een migrantenachtergrond te stimuleren. Het bewegen wordt aangegrepen om ook sociale vaardigheden en de weerbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld leren hoe je kunt omgaan met moeilijke of onveilige situaties. Daarnaast is het actief bezig zijn een middel om eenzaamheidgevoelens van ouderen te verminderen of te voorkomen. 

Resultaten
Voor deelnemers zijn de resultaten van Sociaal Vitaal in Kleur: 
  • Verbetering van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden in de eigen leefomgeving, dus verminderen van eenzaamheid;
  • Verbetering van fitheideigenschappen zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid;
  • Verbetering van veerkracht waardoor men beter om kan gaan met kwetsbaarheid;
  • Verbetering van gezondheidsvaardigheden door een gezonde leefstijl. 
Programma
Het programma SViK ziet er als volgt uit: 
  • Het afnemen van een fitheidstest. Ouderen die te kennen hebben gegeven, deel te willen nemen aan SViK worden uitgenodigd om mee te doen aan een fitheidstest op een voor hen bekende locatie in de wijk. Met de fitheidstest wordt o.a. de beenkracht, knijpkracht en het uithoudingsvermogen gemeten. Er worden vragenlijsten afgenomen over chronische ziekten en gevoelens van eenzaamheid. Na enige tijd wordt er weer een fitheidstest afgenomen en kunnen ouderen merken wat het effect is geweest van deelname.
  • Het volgen van het beweegprogramma en informatiebijeenkomsten. De docenten van het beweegprogramma zullen een scholing volgen van stichting GALM. Tijdens de scholing leren zij welke oefeningen geschikt zijn voor ouderen en hoe ze daar creatief mee om kunnen gaan. De culturele achtergrond van de ouderen wordt hierbij in acht genomen. Ook worden zij getraind hoe ze de weerbaarheid van de deelnemers kunnen vergroten. Tijdens het programma is er voldoende ruimte voor informatiebijeenkomsten over onderwerpen die ouderen zelf aandragen. Aan het onderwerp eenzaamheid wordt aandacht besteed, vooral hoe men daarmee om kan gaan.
  • Gezamenlijk koffie/thee na de beweeglessen. Na de beweegles is er ruimte om met elkaar te praten over allerlei zaken. Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel en biedt de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die de ouderen van belang vinden om informatie over te krijgen of een dialooggesprek aan te gaan.
  • Uiteindelijk is het de bedoeling dat ouderen die dit programma volgen, het bewegen, de adviezen omtrent gezondheid en overige adviezen, blijvend inzetten in hun leefstijl. 
Sociaal Vitaal in Kleur wordt in verschillende gemeenten uitgevoerd en er zijn al nametingen verricht. De resultaten zijn positief. Zo blijkt bv. in Utrecht dat het programma leidt tot een verbetering van de sociale, fysieke en mentale weerbaarheid. De deelnemers zijn positief. Zo geeft 70% aan dat ze van mening waren dat ze nieuwe sociale contacten hadden gekregen, 82% voelde zich fitter en gezonder dan voor aanvang van Sociaal Vitaal in Kleur. 

Sociaal Vitaal in Kleur wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Vlaardingen in samenwerking met GALM, Seniorenwelzijn, Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg, Vlaardingen in Beweging, SOMNL en de Gemeente Vlaardingen.

Vragen
Heb je vragen over Sociaal Vitaal in Kleur? Neem dan contact op met Lucia via lucia@stichtingvib.nl of 010- 3132778.

Bekijk ander nieuws

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

Heb jij als professional contact met kwetsbare ouderen (met een migratieachtergrond)? Klik dan hier om je aan te melden voor de intermediairsbijeenkomst op maandag 3 juni 2024 van 15.00 - 17.00 uur. W...

04-04-2024 Lees verder
Martijn Blok nieuwe directeur

Martijn Blok nieuwe directeur

Deskundig, verbindend en energiek, dat zijn de kernwaarden van Vlaardingen in Beweging en die moeten dus ook gelden voor onze nieuwe directeur. In Martijn Blok heeft ViB de directeur gevonden bij wie ...

20-02-2024 Lees verder
Voorjaarsvakantie 2024

Voorjaarsvakantie 2024

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de voorjaarsvakantie! We hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de voorjaarsvaka...

06-02-2024 Lees verder
“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

Chantal (52) woont samen met haar twee kinderen van 12 en 15 jaar. Na een rommelige periode in haar leven, wil ze zich beter gaan voelen: mentaal en fysiek. Door het kennismakingsprogramma Laagdrempel...

16-01-2024 Lees verder
“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

Chantal (52) woont samen met haar twee kinderen van 12 en 15 jaar. Na een rommelige periode in haar leven, wil ze zich beter gaan voelen: mentaal en fysiek. Door het kennismakingsprogramma Laagdrempel...

16-01-2024 Lees verder