Menu

Loket Clubondersteuning

Loket Clubondersteuning

05-12-2023

Onlangs stelde de gemeenteraad het beleidsplan ‘kaders vitale sport- en beweegaanbieders’ vast om Vlaardingse sportverenigingen gericht te ondersteunen zodat zij toekomstbestendig worden en/of blijven. Want vitale sport- en beweegaanbieders zorgen er met elkaar voor dat Vlaardingers in beweging kunnen komen en blijven. En bewegen is niet alleen gezond, het zorgt ook voor sociale contacten en plezier. “En dat gunnen we iedere Vlaardinger", aldus de wethouder Arnoud Proos. Hij is dan ook blij dat alle Vlaardingse sport- en beweegaanbieders voortaan terecht kunnen op één plek: Het Loket Clubondersteuning van Vlaardingen in Beweging. 

Het realiseren van een Loket Clubondersteuning is één van de ambities uit het Vlaardings Sportakkoord 2 ‘Vlaardingen Beweegt Samen’. Deze ambitie sluit mooi aan bij het door de raad vastgestelde beleidsplan. Bovendien is verenigingsondersteuning sinds 2019 door de gemeente al ondergebracht bij Vlaardingen in Beweging. De stap naar een ‘loket’ voor clubondersteuning is daardoor klein. 


Het loket
Het loket voor clubondersteuning is geen letterlijk fysiek loket. Wethouder Proos ligt toe: “Het gaat er vooral om dat sport- en beweegaanbieders weten waar ze moeten zijn met vragen. En dat is dus bij Vlaardingen in Beweging”. Vanuit daar worden ze verder geholpen.

Als teamViB beschikken we over een groot netwerk waarin ondersteuning voor sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders gevonden kan worden. Dat netwerk is lokaal, regionaal en landelijk. Denk aan Minters (lokaal), Rotterdam Sportsupport (regionaal) en de Sportakkoord services via NOC*NSF (landelijk). Komt een sport- en beweegaanbieder met een vraag bij ViB dan is de eerste stap het bepalen van de daadwerkelijk (hulp)vraag. Deze wordt gekoppeld aan de juiste/beschikbare ondersteuning. Uiteraard verloopt alles in nauw overleg met de betreffende sport- en beweegaanbieder. Het loket clubondersteuning heeft dus een makelaarsfunctie; het samenbrengen van vraag en (ondersteunings)aanbod.

Doel van het loket is dat Vlaardingse sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstbestendig worden en/of blijven. In Sportakkoord 2 en de kadernota staan daarover de volgende doelen en ambities:
  • Verenigingen worden ondersteund bij het verbeteren van de kwaliteit van vrijwilligers waardoor verenigingen hun maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen en meer mogelijkheden krijgen voor een toekomstbestendige vereniging.
  • Sport-en beweegaanbieders zorgen voor een veelzijdig, veilig en aansprekend sport-en beweegaanbod.
  • Plezier in Sport staat in Vlaardingen op nummer één.
  • Verhogen van de pedagogische-didactische kwaliteit van vlaardingse sportvrijwilligers door onder andere de inzet van clubkadercoaching.
  • Ontwikkelen van de functie van verenigingsmanger en een brede inzet hiervan.
  • Verbinden van maatschappelijke organisaties aan sport-en beweegaanbieders om ze zo te helpen vitaal te worden.
  • Sport-en beweegaanbieders bieden een sociaal veilige sportomgeving en zorgen ervoor dat dit ook zichtbaar is voor (nieuwe) sporters.
  • Ondersteunen van sport-en beweegaanbieders om te voldoen aan de minimale basiseisen voor een sociaal veilige sportomgeving.
Contact
Verenigingsadviseur Suzanne van Reij is het eerste aanspreekpunt voor sport- en beweegaanbieders. Suzanne is bereikbaar via suzanne@stichtingvib.nl, 010-3132778 en 06-23104978.

Bijeenkomst
Op dinsdag 30 januari (19.30 - 21.30 uur) organiseren we een bijeenkomst in het kader van sportakkoord 2 met als thema 'Vitale sport- en beweegaanbieders'. Hét moment om met andere sport- en beweegaanbieders kennis te maken, informatie uit te wisselen en te komen tot plannen om als clubs toekomstbestendig en vitaal te blijven. Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.

Bekijk ander nieuws

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

Intermediairsbijeenkomst Sociaal Vitaal in Kleur

Heb jij als professional contact met kwetsbare ouderen (met een migratieachtergrond)? Klik dan hier om je aan te melden voor de intermediairsbijeenkomst op maandag 3 juni 2024 van 15.00 - 17.00 uur. W...

04-04-2024 Lees verder
Martijn Blok nieuwe directeur

Martijn Blok nieuwe directeur

Deskundig, verbindend en energiek, dat zijn de kernwaarden van Vlaardingen in Beweging en die moeten dus ook gelden voor onze nieuwe directeur. In Martijn Blok heeft ViB de directeur gevonden bij wie ...

20-02-2024 Lees verder
Voorjaarsvakantie 2024

Voorjaarsvakantie 2024

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de voorjaarsvakantie! We hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de voorjaarsvaka...

06-02-2024 Lees verder
“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

Chantal (52) woont samen met haar twee kinderen van 12 en 15 jaar. Na een rommelige periode in haar leven, wil ze zich beter gaan voelen: mentaal en fysiek. Door het kennismakingsprogramma Laagdrempel...

16-01-2024 Lees verder
“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

“Ik ben veel minder moe, doordat ik meer sport. Ik ben trots op mezelf!”

Chantal (52) woont samen met haar twee kinderen van 12 en 15 jaar. Na een rommelige periode in haar leven, wil ze zich beter gaan voelen: mentaal en fysiek. Door het kennismakingsprogramma Laagdrempel...

16-01-2024 Lees verder