Menu

Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!

Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!

04-03-2021

"Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!" is de titel van het Vlaardings Sportakkoord. De komende periode gaat ViB als kartrekker aan de slag om samen met zowel mogelijk organisaties in de stad de in dit akkoord beschreven ambities Inclusief sporten en bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders en Vaardig in bewegen te vertalen naar uitvoering in de praktijk. 

 Om de kracht van bewegen en sport nog beter te benutten en zo bij te dragen aan een gezonde stad en een samenleving die zich één voelt is eind 2019 het Vlaardings Sportakkoord opgesteld.  ViB is door de gemeente Vlaardingen gevraagd om als kartrekker en budgetbeheerder te fungeren in het vervolgproces van het Vlaardings Sportakkoord. Wij pakken graag de handschoen op om samen met organisaties in de stad de ambities van het Sportakkoord te vertalen naar uitvoering in de praktijk. Een eerste stap die wij daarin zetten is om aan iedere ambitie uit het Vlaardings Sportakkoord een medewerker van ViB te koppelen die aanspreekpunt en trekker is voor deze ambities.
De ambities van het Vlaardings Sportakkoord en de trekkers vanuit ViB daarvoor zijn:

1. Inclusief sporten en bewegen, iedereen kan meedoen: alle inwoners, met name inactieve groepen, worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl - Diego Remondo Gomez (diego@stichtingvib.nl) en Lucia van der Laarse (lucia@stichtingvib.nl).

2. Vitale sport- en beweegaanbieders, verbonden met een positieve sportcultuur: verenigingen in Vlaardingen ontvangen een hogere kwaliteit verenigingsondersteuning waardoor zij beter in staat zijn om een bredere maatschappelijke functie door (o.a.) een breder en vernieuwend aanbod in samenwerking met partners te realiseren - Suzanne van Reij (suzanne@stichtingvib.nl).

3. Vaardig in Bewegen, een leven lang sporten: het aanleren van motorische vaardigheden op jonge leeftijd draagt bij aan een leven lang met plezier bewegen en een gezonde leefstijl - Pim van Kan (Pim@stichtingvib.nl).
Bijeenkomsten

Graag willen wij er z.s.m. voor zorgen dat de al eerder bij het Sportakkoord betrokken partijen alsmede de nog te betrekken organisaties op hetzelfde vertrekpunt komen in dit proces. Om daarna meteen met elkaar de "slag" te maken van theorie naar praktijk. Waarbij het doel niet persé is om nieuwe activiteiten te ontwikkelen (dat kan uiteraard wel), maar vooral om met elkaar te kijken wat er al is en hoe dit eventueel efficiënter, effectiever, in samenwerking of bijvoorbeeld breder ingezet kan worden. Met dit doel organiseerden wij in januari per ambitie een online bijeenkomst. 

De vervolgbijeenkomsten zullen worden gehouden op:

Vitale sport- en beweegaanbieders: n.n.b.

Inclusief sporten en bewegen: n.n.b.

Vaardig in Beweging: 10 maart 16.00 uur. 

Heb je interesse om mee te praten, levert jouw organisatie al een bijdrage en/of zou je die willen of kunnen leveren? Dan ben je van harte welkom om een volgende keer aan te sluiten! Stuur dan een e-mail naar de contactperso(o)n(en) van uw ambitie(s). 
Integraal sport- en beweegbeleid

Ook integraal sport en beweegbeleid is benoemd in het Vlaardings Sportakkoord, met de volgende doelstelling: "De gemeente Vlaardingen zoekt met sport en bewegen actief de samenwerking op met andere beleidsdomeinen en met sport- en beweegaanbieders om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke en stedelijke vraagstukken." Om hieraan een bijdrage te leveren organiseren wij op 11 januari een bijeenkomst "de maatschappelijke waarde van sport en bewegen" voor ambtenaren van verschillende beleidsterreinen van de gemeente Vlaardingen. Ook zullen wij ervoor zorgen dat, ondanks dat we nu aparte bijeenkomsten per ambitie organiseren, deze met elkaar verbonden blijven.


Uitvoeringsbudget

Voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de ambities van het Vlaardings Sportakkoord is/komt een uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar beschikbaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Er dient een "kernteam Sportakkoord" geformeerd te worden die beslist over de besteding van dit budget. Het budget van 2020 is nog in zijn geheel beschikbaar voor 2021.

Wij kijken ernaar uit om er samen met zoveel mogelijk organisaties in de stad voor te zorgen dat steeds meer Vlaardingers profiteren van de kracht van bewegen en sport!

Heeft u vragen of opmerkingen over het Vlaardings Sportakkoord? Neem dan vooral contact met ons op!

Bekijk ander nieuws

Coronavirus & sport

Coronavirus & sport

De coronamaatregelen voor sport veranderen regelmatig. Op de website van de rijksoverheid staan de meest actuele maatregelen.Op de website van NOC*NSF staat veel informatie over de maatregelen voor sp...

02-12-2021 Lees verder
Burgemeester en wethouder Sport maken kennis met Vlaardingse Sport

Burgemeester en wethouder Sport maken kennis met Vlaardingse Sport

Op initiatief van Vlaardingen in Beweging (ViB) maakten Burgemeester Wijbenga en Wethouder Somers-Gardenier zaterdag 6 november kennis met Vlaardingse sportverenigingen.  Tournee “Een nie...

09-11-2021 Lees verder
Maand van de Motoriek

Maand van de Motoriek

De maand november staat bij ViB in het teken van de Maand van de Motoriek. Maar wat is motorische vaardigheid nou eigenlijk? Motorische vaardigheid is het vermogen van een persoon om verschillende mot...

04-11-2021 Lees verder
Kinderpartijtje op het Winterterras

Kinderpartijtje op het Winterterras

Wil jij je kinderpartijtje vieren op het Winterterras? Een kinderpartijtje kan worden gereserveerd op woensdag, vrijdag t/m zondag. Mochten deze dagen niet schikken, is overleg voor andere dagen ...

04-11-2021 Lees verder
Jeugdsport

Jeugdsport

Op dit moment worden er verschillende clinics en toernooien georganiseerd waarbij je kind op een speelse manier kan kennismaken met een betreffende sport. De planning wordt per periode bekend gemaakt....

26-10-2021 Lees verder