Menu

Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!

Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!

04-03-2021

"Sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger!" is de titel van het Vlaardings Sportakkoord. De komende periode gaat ViB als kartrekker aan de slag om samen met zowel mogelijk organisaties in de stad de in dit akkoord beschreven ambities Inclusief sporten en bewegen, Vitale sport- en beweegaanbieders en Vaardig in bewegen te vertalen naar uitvoering in de praktijk. 

 Om de kracht van bewegen en sport nog beter te benutten en zo bij te dragen aan een gezonde stad en een samenleving die zich één voelt is eind 2019 het Vlaardings Sportakkoord opgesteld.  ViB is door de gemeente Vlaardingen gevraagd om als kartrekker en budgetbeheerder te fungeren in het vervolgproces van het Vlaardings Sportakkoord. Wij pakken graag de handschoen op om samen met organisaties in de stad de ambities van het Sportakkoord te vertalen naar uitvoering in de praktijk. Een eerste stap die wij daarin zetten is om aan iedere ambitie uit het Vlaardings Sportakkoord een medewerker van ViB te koppelen die aanspreekpunt en trekker is voor deze ambities.
De ambities van het Vlaardings Sportakkoord en de trekkers vanuit ViB daarvoor zijn:

1. Inclusief sporten en bewegen, iedereen kan meedoen: alle inwoners, met name inactieve groepen, worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl - Diego Remondo Gomez (diego@stichtingvib.nl) en Lucia van der Laarse (lucia@stichtingvib.nl).

2. Vitale sport- en beweegaanbieders, verbonden met een positieve sportcultuur: verenigingen in Vlaardingen ontvangen een hogere kwaliteit verenigingsondersteuning waardoor zij beter in staat zijn om een bredere maatschappelijke functie door (o.a.) een breder en vernieuwend aanbod in samenwerking met partners te realiseren - Suzanne van Reij (suzanne@stichtingvib.nl).

3. Vaardig in Bewegen, een leven lang sporten: het aanleren van motorische vaardigheden op jonge leeftijd draagt bij aan een leven lang met plezier bewegen en een gezonde leefstijl - Dewi van Hulst (dewi@stichtingvib.nl).

Bijeenkomsten

Graag willen wij er z.s.m. voor zorgen dat de al eerder bij het Sportakkoord betrokken partijen alsmede de nog te betrekken organisaties op hetzelfde vertrekpunt komen in dit proces. Om daarna meteen met elkaar de "slag" te maken van theorie naar praktijk. Waarbij het doel niet persé is om nieuwe activiteiten te ontwikkelen (dat kan uiteraard wel), maar vooral om met elkaar te kijken wat er al is en hoe dit eventueel efficiënter, effectiever, in samenwerking of bijvoorbeeld breder ingezet kan worden. Met dit doel organiseerden wij in januari per ambitie een online bijeenkomst. 

De vervolgbijeenkomsten zullen worden gehouden op:

Vitale sport- en beweegaanbieders: n.n.b.

Inclusief sporten en bewegen: n.n.b.

Vaardig in Beweging: 10 maart 16.00 uur. 

Heb je interesse om mee te praten, levert jouw organisatie al een bijdrage en/of zou je die willen of kunnen leveren? Dan ben je van harte welkom om een volgende keer aan te sluiten! Stuur dan een e-mail naar de contactperso(o)n(en) van uw ambitie(s). 
Integraal sport- en beweegbeleid

Ook integraal sport en beweegbeleid is benoemd in het Vlaardings Sportakkoord, met de volgende doelstelling: "De gemeente Vlaardingen zoekt met sport en bewegen actief de samenwerking op met andere beleidsdomeinen en met sport- en beweegaanbieders om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke en stedelijke vraagstukken." Om hieraan een bijdrage te leveren organiseren wij op 11 januari een bijeenkomst "de maatschappelijke waarde van sport en bewegen" voor ambtenaren van verschillende beleidsterreinen van de gemeente Vlaardingen. Ook zullen wij ervoor zorgen dat, ondanks dat we nu aparte bijeenkomsten per ambitie organiseren, deze met elkaar verbonden blijven.


Uitvoeringsbudget

Voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de ambities van het Vlaardings Sportakkoord is/komt een uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar beschikbaar voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Er dient een "kernteam Sportakkoord" geformeerd te worden die beslist over de besteding van dit budget. Het budget van 2020 is nog in zijn geheel beschikbaar voor 2021.

Wij kijken ernaar uit om er samen met zoveel mogelijk organisaties in de stad voor te zorgen dat steeds meer Vlaardingers profiteren van de kracht van bewegen en sport!

Heeft u vragen of opmerkingen over het Vlaardings Sportakkoord? Neem dan vooral contact met ons op!

Bekijk ander nieuws

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Wethouder Arnoud Proos sport mee met de VLD 750 Gymles van Vlaardingen in Beweging

Deze week krijgen alle kinderen die les krijgen van #TeamViB een VLD 750 gymles aangeboden. Tijdens de gymles van groep 7/8 van het Johannes Calvijn was wethouder sport Arnoud Proos aanwezig. Als begi...

25-05-2023 Lees verder
Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

Zwemmen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of een bijzondere eigenschap

De kracht van water maakt dat mensen zich vrijer en makkelijker kunnen bewegen; het vermindert pijn, werkt therapeutisch en verbetert de conditie. Zwemmen moet leuk zijn en vertrouwd voelen! Dat is ie...

17-05-2023 Lees verder
Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Uitnodiging woensdag 14 juni Sportakkoord en Preventieakkoord

Vlaardings Sportakkoord Op 2 november 2019 ondertekenden 20 Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. U was wellicht zelf één van de ondertekenaars. ...

17-05-2023 Lees verder
Meivakantie

Meivakantie

Lees hier meer over wat er allemaal in Vlaardingen te doen is tijdens de meivakantie! Minters, CJV en ViB hebben super leuke activiteiten voor je bedacht. Het overzicht van alle activiteiten in de mei...

12-04-2023 Lees verder
Volwassenenfonds

Volwassenenfonds

Geen geld om te kunnen sporten en bewegen bij een aanbieder in Vlaardingen? Het Volwassenenfonds helpt nu iedereen in Vlaardingen van 0 t/m 100+ jaar! In Vlaardingen waren er al regelingen voor kinde...

15-02-2023 Lees verder