Menu

Natte gymlessen

Natte gymlessen

02-09-2021

Zwem- en recreatiebad De Kulk heeft in samenwerking met Vlaardingen in Beweging en de verschillende basisscholen in Vlaardingen een nieuw concept ontwikkeld voor het schoolzwemmen. Het programma 'Leren & Spelen' gaat meer aansluiten bij het zwemniveau dat leerlingen hebben en betrekt diverse watersportaanbieders bij de lessen.

Wensen- en behoeftenonderzoek

Vlaardingen in Beweging (ViB) maakt jaarlijks in opdracht van gemeente Vlaardingen de roosters van de gymlessen. Daarbij hoort ook het rooster van het schoolzwemmen. Hierbij werd opgemerkt dat er nogal wat verschillende opvattingen leven in Vlaardingen met betrekking tot het doel en de uitvoering van deze lessen. Om die reden hebben De Kulk en ViB afgelopen schooljaar een wensen en behoeftenonderzoek gedaan onder alle Vlaardingse basisscholen.

Scholen gaven aan dat ze de zwemlessen zeer belangrijk vinden, maar dat het weglekken van onderwijstijd een grote, onoverkomelijke, ergernis is. Daarnaast leefde het idee bij zowel scholen als bij ouders dat de zwemlessen er waren om kinderen aan een zwemdiploma te helpen, zoals dat vroeger het geval was. ,,Dit is al lang niet meer het geval. Het schoolzwemmen bestaat uit twintig weken zwemles, dat is niet genoeg om het diploma A te halen en zeker niet wanneer kinderen om de week zwemles hebben'', aldus Philip Burlet, directeur van zwembad De Kulk.

Natte gymles

Pim van Kan, teamleider bewegingsonderwijs bij Vlaardingen in Beweging, kan toelichting geven: ,,Het schoolzwemmen is een vervanging van een gymles in de gymzaal. Dit omdat er verhoudingsgewijs net te weinig gymzalen in Vlaardingen zijn om alle groepen (3 tot en met 8) van alle basisscholen twee keer per week te laten gymmen. Gemeente Vlaardingen financiert daarom het zwemmen: door wekelijks één groep te laten zwemmen past dit in de meeste wijken net wel. Schoolzwemmen moet dus beschouwd worden als een natte gymles en heeft niet meer het doel om kinderen hun zwemdiploma te laten halen.''

De uitkomsten van het onderzoek en het oorspronkelijke doel van de natte gymlessen hebben uiteindelijk geleid tot een vernieuwd concept genaamd 'Leren & Spelen'. Binnen dit concept wordt onderscheid gemaakt tussen het doel van de activiteit voor verschillende deelnemers en wordt er getracht de zwemtijden zo efficiënt mogelijk in te plannen zodat er zo min mogelijk effectieve onderwijstijd op school verloren gaat.

Leren

Voor de leerlingen die nog geen A-diploma hebben wordt er een lesprogramma opgesteld. Gemiddeld genomen is er voor het behalen van een A-diploma 60 contactmomenten nodig. Dit is afhankelijk van de leerling en de frequentie en continuïteit van de lessen. In een schooljaar gaat een kind slechts 20 keer naar het zwembad voor een natte gymles. In deze 20 contactmomenten wordt de leerling net als bij de reguliere zwemlessen meegenomen in het leren zwemmen. In het nieuwe concept worden dit 20 achtereenvolgende weken, in tegenstelling tot om de week zoals dat voorheen het geval was.

Zwem- en recreatiebad De Kulk zal een lespakket samenstellen wat opvolgend aan het programma 'leren' kan worden gevolgd tegen een gereduceerde prijs. Zo heeft de leerling de mogelijkheid om het A-diploma na schooltijd sneller te halen.

Spelen

Voor de leerlingen die al een zwemdiploma hebben zal er in samenwerking met de diverse zwemverenigingen binnen het zwembad een gevarieerd programma worden samengesteld waarbij de leerlingen kennismaken met diverse watersporten die in Vlaardingen te beoefenen zijn. In dit programma staat spel centraal. Doel is om de leerlingen gedurende een bepaalde periode een watersport te laten beoefenen en dit af te sluiten met een toernooitje of een certificaat van deelname.

Efficiëntie

Voorgaande schooljaren gingen de groepen 5 van de deelnemende basisscholen om de week naar het zwembad voor de natte gymlessen. In het nieuwe concept wordt de groep die gaat zwemmen losgelaten en krijgen de leerlingen 20 weken aansluitend les. Op die manier kan er meer continuïteit geboden
worden in het aanbod en zullen met name de deelnemers aan het programma 'leren' grotere vooruitgang boeken. Los daarvan is het roostertechnisch voor zowel Zwembad De Kulk als de basisscholen zelf efficiënter in te roosteren.

De basisschool kan op deze wijze in de klas ook meer continuïteit bieden met andere vakken. Daarnaast maakt dit concept het ook mogelijk om de natte gymlessen aan het einde van de schooldagen in te plannen. Zo gaat er minder effectieve lestijd op school verloren en kan de basisschool in de klas ook meer continuïteit bieden met andere vakken. Het biedt Zwembad De Kulk de mogelijkheid om in de ochtenduren andere (doelgroep) activiteiten aan te bieden.

Zwem- & recreatiebad De Kulk en Vlaardingen in Beweging kijken terug op een prettige samenwerking tijdens het uitvoeren van het onderzoek en het ontwikkelen van het nieuwe concept voor de natte gymlessen. Vanzelfsprekend houden beide partijen een vinger aan de pols v.w.b. de ervaringen en resultaten tijdens de uitvoering. De eerste lessen zullen van start gaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Bekijk ander nieuws

Coronavirus & sport

Coronavirus & sport

De coronamaatregelen voor sport veranderen regelmatig. Op de website van de rijksoverheid staan de meest actuele maatregelen.Op de website van NOC*NSF staat veel informatie over de maatregelen voor sp...

02-12-2021 Lees verder
Burgemeester en wethouder Sport maken kennis met Vlaardingse Sport

Burgemeester en wethouder Sport maken kennis met Vlaardingse Sport

Op initiatief van Vlaardingen in Beweging (ViB) maakten Burgemeester Wijbenga en Wethouder Somers-Gardenier zaterdag 6 november kennis met Vlaardingse sportverenigingen.  Tournee “Een nie...

09-11-2021 Lees verder
Maand van de Motoriek

Maand van de Motoriek

De maand november staat bij ViB in het teken van de Maand van de Motoriek. Maar wat is motorische vaardigheid nou eigenlijk? Motorische vaardigheid is het vermogen van een persoon om verschillende mot...

04-11-2021 Lees verder
Kinderpartijtje op het Winterterras

Kinderpartijtje op het Winterterras

Wil jij je kinderpartijtje vieren op het Winterterras? Een kinderpartijtje kan worden gereserveerd op woensdag, vrijdag t/m zondag. Mochten deze dagen niet schikken, is overleg voor andere dagen ...

04-11-2021 Lees verder
Jeugdsport

Jeugdsport

Op dit moment worden er verschillende clinics en toernooien georganiseerd waarbij je kind op een speelse manier kan kennismaken met een betreffende sport. De planning wordt per periode bekend gemaakt....

26-10-2021 Lees verder