Menu

Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord

Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord

21-12-2021

Dinsdag 14 december honoreerde het kernteam van het Vlaardings Sportakkoord vijf nieuwe projectaanvragen. Daardoor kunnen de initiatiefnemers vanaf januari 2022 aan de slag met het in beweging brengen en houden van Vlaardingers. Samen met de twee eerder opgestarte projecten zijn er per januari tien basisscholen, twaalf sportverenigingen, acht zorgaanbieders en vier welzijnsorganisaties actief betrokken bij de uitvoering van sportakkoord projecten.

De onlangs gehonoreerde projectaanvragen dragen allemaal bij aan een of meerdere van de doelstellingen van het Vlaardings Sportakkoord ‘vaardig in bewegen’, ‘inclusief sporten en bewegen’ en/of  ‘vitale sport- en beweegaanbieders’. 

Naschools aanbod


Zo slaan de vier basisscholen in de Vlaardingse Westwijk de handen ineen om een wekelijks naschools sport- en beweegaanbod te organiseren samen met de drie sportverenigingen in de wijk. Terwijl de basisscholen in Ambacht/Babberspolder gezamenlijk inzetten op extra naschoolse gymlessen voor leerlingen met een  achterstand in de motorische ontwikkeling.

Kennismakingstraject


Verschillende zorgaanbieders nemen samen met verschillende sportaanbieders het initiatief om een kennismakingstraject op te zetten waarin cliënten kennis kunnen maken met laagdrempelig sport- en beweegaanbod in het verlengde van hun zorgtraject.

Trainerscursus


Sportclub Vlaardingen Holy organiseert voor de trainers en coaches van de eigen club én verenigingen uit de regio een trainerscursus.

Sportspullenbank NL

Het laatste initiatief is een Vlaardingse samenwerking met Sportspullenbank NL. Door deze samenwerking, waarbij onder anderen Vlaardingen in Beweging, StroomOpwaarts, De Stichting Kledingbank Vlaardingen en verschillende sportverenigingen betrokken zijn, kunnen Vlaardingers die daar behoeften aan hebben sportkleding, schoenen en sportattributen bestellen. Deze worden vervolgens kosteloos beschikbaar gesteld.

Uitvoeringsbudget

Ook in 2022 kunnen er initiatieven ingediend worden die bijdragen aan de doelstellingen beschreven in het Vlaardings Sportakkoord.. Dit kan voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december 2022. Er is momenteel nog +/- € 80.000,- uitvoeringsbudget  voor het Vlaardings Sportakkoord beschikbaar.


Voor meer informatie over het Vlaardings Sportakkoord en de spelregels voor het aanvragen van uitvoeringsbudget kunt u kijken op: www.stichtingvib.nl/sportakkoord

Bekijk ander nieuws

Kids SportCursus westwijk

Kids SportCursus westwijk

Speciaal voor kinderen van de scholen IKC PWA, IKC de Wereldwijzer, IKC De Schakel en de Johannes Calvijnschool is er vanaf 23 en 25 mei de gratis Kids SportCursus!Kinderen van deze basisscholen in de...

13-05-2022 Lees verder
GymExtra! Extra gymles voor kinderen in Vlaardinger-Ambacht

GymExtra! Extra gymles voor kinderen in Vlaardinger-Ambacht

Onder de noemer GymExtra! is er in maart een pilot gestart met extra gymlessen waar kinderen in een kleine groep zich met plezier kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen. Volgens de vakgroep bewe...

20-04-2022 Lees verder
Vlaardings Kingtoernooi in de meivakantie

Vlaardings Kingtoernooi in de meivakantie

Word jij de King van Vlaardingen? Daag jezelf uit! Op maandag 25 april, woensdag 4 mei en vrijdag 6 mei worden er op verschillende pleintjes in Vlaardingen king toernooien gespeeld (voor de groepen 3 ...

13-04-2022 Lees verder
4 inzichten over trainerschap

4 inzichten over trainerschap

Hoe creëer je voor je jeugdspelers een inspirerende, stimulerende en veilige sportomgeving? Hoe kun je als trainer of coach je vaardigheden die hieraan bijdragen aanscherpen en verbeteren? Traine...

12-04-2022 Lees verder
Kom in beweging!

Kom in beweging!

Wil je (meer) gaan bewegen maar weet je niet goed welke mogelijkheden er zijn of welke activiteit bij je past, dan kunnen de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging (ViB) je op weg helpen. Je le...

07-04-2022 Lees verder