Menu

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit & Respect

Tijdens de schoolsporttoernooien voor basisschoolkinderen uit groep 5 t/m 8 wordt aandacht besteed aan sportiviteit en respect. De kinderen leren om te gaan met normen en waarden in de sport. Ze leren de spelregels na te leven en om te kunnen gaan met verlies, met beslissingen van de scheidsrechter, enzovoort. Om sportiviteit en respect te stimuleren, is er aan elk toernooi een sportiviteitsprijs verbonden en maken scholen kans op het winnen van het jaarklassement.

Sportiviteit & Respect
Via deze link kunt u het reglement inzien en downloaden.

Jaarklassement
Op dit moment is er geen klassement beschikbaar.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over sportiviteit en respect contact met ons op via de contactpagina.